Trang Thông tin điện tử

Huyện lâm thao

Loading...
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

Số 1071/KH-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019

Trích yếu nội dung: Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ
Ngày ban hành:
Hình thức văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện
Người ký duyệt:
Tệp đính kèm: Ke_hoach_Thuc_hien_De_an_van_hoa_cong_vu.pdf

Các văn bản khác