Trang Thông tin điện tử

Huyện lâm thao

Loading...
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

Số 13/2020/TT-BYT

Trích yếu nội dung: Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
Ngày ban hành: 22/06/2020
Hình thức văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Thọ
Người ký duyệt: Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn
Tệp đính kèm: Thong tu 13.pdf

Các văn bản khác