Trang Thông tin điện tử

Huyện lâm thao

Loading...
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

Soos/TB-UBND ngày 28/11/2019

Trích yếu nội dung: Về việc thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Lâm Thao.
Ngày ban hành:
Hình thức văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện
Người ký duyệt:
Tệp đính kèm: Thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_su_nghiep.pdf

Các văn bản khác