Trang Thông tin điện tử

Huyện lâm thao

Loading...
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

Số 56/QĐ-UBND ngày 14/01/2019

Trích yếu nội dung: Về việc công bố dự toán thu ngân sách trên địa bàn, Dự toán chi ngân sách địa phương, Phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2019
Ngày ban hành:
Hình thức văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Uỷ ban nhân dân huyện
Người ký duyệt:
Tệp đính kèm: Quy_t_nh_v_vi_c_c_ng_b_d_to_n_thu_ng_n_s_ch_tr_n_a_b_n_D_to_n_chi_ng_n_s_ch_a_ph_ng_Ph_ng_n_ph_n_b_ng_n_s_ch_huy_n_n_m_2019.pdf

Các văn bản khác