Trang Thông tin điện tử

Huyện lâm thao

Loading...
Trở về trang trước

Số ký hiệu:

Số 06/2020/NQ-HĐND

Trích yếu nội dung: Nghị quyết quy định mức thu một số loại phí và lệ phí; tỷ lệ (%) để lại cho các tổ chức, cá nhân thu phí trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Ngày ban hành: 15/07/2020
Hình thức văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Thọ
Người ký duyệt: Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Minh Châu
Tệp đính kèm: NQ 06.pdf

Các văn bản khác