Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 3 năm 2018

      Chiều 26/11, Hội đồng giáo dục quốc phòng - an ninh huyện phối hợp với Trường Quân sự tỉnh, tổ chức Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 năm 2018.

      Tới dự có đồng chí Cao Xuân Hải- UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục QP- AN huyện; lãnh đạo Trường Quân sự tỉnh.

      Trong thời gian 12 ngày, 35 đồng chí học viên thuộc đối tượng 3 được học tập nghiêm cứu 14 chuyên đề chính và 2 chuyên đề bổ trợ về: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế- xã hội với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào trạng thái quốc phòng; Chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc và Một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng - an ninh quốc gia…

  • Đ/c Cao Xuân Hải- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện,
  • Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP- AN huyện trao Giấy chứng nhận cho các học viên

      Kết thúc khóa học qua kiểm tra 100% học viên đạt loại khá, giỏi và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp học theo quy định

Hồng Vân