Ban vận động khuyến học huyện: Triển khai kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các thành viên

      Mới đây, Ban vận động xây dựng quỹ khuyến học huyện đã triển khai kế hoạch vận động xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài huyện năm 2019; phân công nhiệm vụ cho các thành viên; triển khai nhiệm vụ quý IV/2019.


      Với mục tiêu, huy động sự đóng góp, ủng hộ quỹ đạt từ 1 tỷ trở lên (không kể nguồn ủng hộ bằng hiện vật), Hội khuyến học huyện hướng đến các đối tượng vận động: các tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm, con em quê hương đang công tác trên mọi miền Tổ quốc.

      Để đạt được mục tiêu trên, Ban vận động xây dựng quỹ đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Trên cơ sở đó, các thành viên có nhiệm vụ tuyên truyền, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện tại đơn vị mình phụ trách. Thông qua đó nhằm tạo ra nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho các giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập. Đồng thời hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương.

      Quý IV/2019, Hội Khuyến học huyện tiếp tục phối hợp cùng Phòng GD&ĐT huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác khuyến học, khuyến tài. Quá trình triển khai thực hiện, cần bám sát các văn bản chỉ đạo như Chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; các văn bản chỉ đạo của TW, tỉnh, huyện về “xây dựng xã hội học tập” và “học tập suốt đời”; triển khai nhân rộng mô hình “Công dân học tập” tỉnh Phú Thọ, chào mừng tháng khuyến học (tháng 10), tuần lễ khuyến học hưởng ứng học tập suốt đời, từ 01-07/10/2019 và ngày Khuyến học Việt Nam 02/10./.

Cẩm Nhung