Công tác chuẩn bị Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tại Lâm Thao

      Đến giờ này mọi công tác chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương trên địa bàn huyện cơ bản được hoàn thành theo kế hoạch. Các địa phương tổ chức lễ dâng hương vào đúng ngày 10/3 âm lịch.

 

  • Nhân dân thị trấn Hùng Sơn chuẩn bị cho Lễ dâng hương tại di tích thờ các danh nhân,
  • danh tướng thời Hùng Vương 

 

  • Luyện tập cho Lễ dâng hương tại di tích thờ các danh nhân,
  • danh tướng thời Hùng Vương tại Xã Hợp Hải

      Huyện Lâm Thao hiện có 8 Đình, đền và di tích thờ vọng các Vua Hùng cùng các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương. Tại các nơi thờ các di tích thờ Hùng Vương và danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương được nhân dân quét dọn, chỉnh trang khuân viên, đường làng ngõ xóm và tu sửa, lau dọn bàn thờ để tổ chức lễ dâng hương vào 6h30’ ngày 14/4/2019 (tức ngày 10/3 năm Kỷ Hợi), cùng thời gian tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng, Nghĩa Lĩnh, Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Nhân dân xã Hợp Hải quyét dọn, chỉnh trang khuôn viên khu di tích thờ các danh nhân, danh tướng

      Nghi thức dâng hương, hoa, lễ vật lên các Vua Hùng và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tại các di tích sẽ được tiến hành trang nghiêm, thành kính. Qua đó nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”…

Hồng Vân