Nhiều địa phương trên địa bàn huyện Lâm Thao tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Vua Hùng và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương

      Sáng 14/4, (tức 10/3 âm lịch) cùng với thời gian UBND tỉnh tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Đền Thượng - Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Nhiều địa phương trên địa bàn huyện Lâm Thao cũng đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tại các Đình, Đền thờ vọng các Vua Hùng và các tướng lĩnh thời đại Hùng Vương.

Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương tại xã Hợp Hải

      Trước anh linh các Vua Hùng và các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện Lâm Thao nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm bảo vệ, gìn giữ và phát huy những di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... Nghi thức dâng hương, hoa, lễ vật lên các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước tại các di tích được tiến hành trang nghiêm và thành kính. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa theo nghi thức truyền thống xưa như: thi nhóm lửa nhanh, thổi xôi khéo, giã bánh Giầy... Qua đó nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, biết ơn sâu sắc các vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, tôn vinh di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”.

Phần thi thổi xôi khéo và giã bánh Giầy tại buổi lễ

Hồng Vân- Minh Xuân