Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội MTTQ huyện Lâm Thao, nhiệm kỳ 2019 - 2024

      Chiều 02/1/2019, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Dương Hoàng Hương - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Huyện ủy và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lâm Thao về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu MTTQ huyện Lâm Thao lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2019 2024, cùng làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Xuân Tường- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đào Hùng Quang- PBT TT Huyện ủy; Trần Hoài Giang- PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Khổng Mạnh Hùng – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện.


      Tại buổi làm việc, Ban thường  trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện theo các nội dung mà đoàn đã đặt ra. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc huyện đã tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; Ban hành các văn bản chỉ đạo, Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và các tiểu ban phục vụ Đại hội; xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo thời gian, nội dung công việc phục vụ Đại hội; triển khai xây dựng báo cáo chính trị và các văn bản có liên quan Đại hội...

      Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhấn mạnh: Đại hội MTTQ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong các tầng lớp nhân dân. Do vậy, Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện phải xây dựng chương trình Đại hội cần cụ thể; chuẩn bị nội dung báo cáo chính trị cô đọng, đánh giá khái quát được kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, đặt ra chương trình hành động nhiệm kỳ tới rõ mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể; Nội quy, Quy chế, Đề án nhân sự nhiệm kỳ mới đủ số lượng, cơ cấu, thành phần theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Việc tổ chức Đại hội phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định của Ðiều lệ MTTQVN và các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương và UB MTTQVN tỉnh.

Hồng Vân