Họp Tiểu ban ANTT, khánh tiết, thi đua tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ huyện

      Chiều ngày 12/9, Tiểu ban ATTT, khánh tiết, thi đua tuyên truyền diễn tập khu vực phòng thủ huyện Lâm Thao tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các thành viên. Đồng chí Cao Xuân Hải- UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị.


      Tại Hội nghị, cơ quan thường trực Tiểu ban đã thông qua dự thảo kế hoạch công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, thi đua - khen thưởng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Tiểu ban đồng thời triển khai nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, thi đua khen thưởng, bảo đảm diễn tập KVPT huyện Lâm Thao năm 2019.

      Các thành viên đã tập trung thảo luận điều chỉnh, bổ sung và thống nhất một số nội dung cụ thể của Kế hoạch và nhiệm vụ của các cơ quan trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, trang trí khánh tiết, thi đua - khen thưởng bảo đảm chặt chẽ, sát thực tế và phù hợp với khả năng của cơ quan, đơn vị, địa phương.

      Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng tiểu ban Cao Xuân Hải yêu cầu các thành viên tiểu ban tiếp tục chủ động phối hợp với cơ quan thường trực hoàn thành tốt công tác chuẩn bị, sát thực tế, xác định thời gian thực hiện và thời gian gian hoàn thành; các cơ quan chuyên môn chủ động phối hợp với cơ quan thường trực để xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền, khánh tiết cho phù hợp đảm bảo trang trọng, hiệu quả. Chú trọng công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập đến cán bộ, đảng viên và người dân; Công tác thi đua khen thưởng trong diễn tập cũng phải làm khẩn trương xong cũng phải đảm bảo công bằng, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng; làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả cao nhất, bảo đảm trang trọng, bí mật và an toàn tuyệt đối.

Phan Hiền