Đảng ủy quân sự huyện Lâm Thao ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018

      Chiều 4/01, Đảng ủy quân sự huyện Lâm Thao tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018. đồng chí Nguyễn Xuân Tường- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Bí thư Đảng ủy quân sự huyện dự và chỉ đạo hội nghị.


      Năm 2017, Đảng ủy quân sự huyện Lâm Thao đã làm tốt công tác tham mưu với Huyện ủy - UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng nhân dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; thường xuyên coi trọng công tác xây dựng LLVT huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật; quản lý chặt chẽ vũ khí thiết bị kỹ thuật phục vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, luyện tập, diễn tập chiến đấu trị an, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn. Công tác xây dựng tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc; đã quán triệt triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. . Năm 2017, Đảng ủy quân sự huyện đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

      Năm 2018, Đảng ủy Quân sự huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; Xây dựng Đảng bộ Quân sự huyện trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập và sẵn sàng chiến đấu…

      Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Tường, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự huyện nhấn mạnh một số nhiệm vụ  trọng tậm trong năm 2018 đó là: Đảng ủy quân sự huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, nghị quyết của Đảng; Thực nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Chú trọng công tác xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân vững chắc”; Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập, diễn tập theo kế hoạch; Trước mắt tập trung duy trì thực hiện tốt công tác sẵn sàng chiến đấu trước, trong và sau Tết Nguyên đán; Tập trung làm tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018, đảm bảo nhanh gọn, an toàn theo đúng quy định.

                                                                           Hồng Vân