Quản lý văn bản

Số văn bản Số 4688/QĐ-UBND ngày 21/12/2016
Đơn vị ban hành UBND huyện
Ngày ban hành
Trích yếu Quyết định về một số chử trương, biện pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách năm 2017.
File đính kèm QD_ve_mot_so_chu_chuong_bien_phap_dieu_hanh_ke_hoach_pt_KT-XH_va_du_toan_ngan_sach_2017.pdf

Văn bản khác