Quản lý văn bản

Số văn bản Số 4689/QĐ-UBND ngày 21/12/2016
Đơn vị ban hành UBND huyện
Ngày ban hành
Trích yếu Quyết định về việc giao dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2017.
File đính kèm QD_ve_viec_giao_du_toan_thu_chi_ngan_sach_dia_phuong_nam_2017.pdf

Văn bản khác