Quản lý văn bản

Số văn bản Số 4698/QĐ-UBND ngày 21/12/2016
Đơn vị ban hành UBND huyện
Ngày ban hành
Trích yếu Quyết định về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2017.
File đính kèm QD_ve_viec_cong_bo_cong_khai_du_toan_thu_chi_ngan_sach_dia_phuong_nam_2017.pdf

Văn bản khác