Quản lý văn bản

Số văn bản Số 3333/QĐ-UBND ngày 08/12/2016
Đơn vị ban hành UBND huyện
Ngày ban hành
Trích yếu Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2017.
File đính kèm QD_ve_viec_giao_chi_tieu_ke_hoach_Nha_nuoc_nam_2017.pdf

Văn bản khác