Quản lý văn bản

Số văn bản Thông báo số 39/UBND-TNMT
Đơn vị ban hành UBND huyện
Ngày ban hành
Trích yếu Về việc công bố công khai Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ và xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai
File đính kèm Thong_bao_so_39_ve_dat_dai_nam_2018_1.pdf

Văn bản khác