Quản lý văn bản

Số văn bản Quyết định số 39/TB-UBND ngày 16/4/2018
Đơn vị ban hành UBND huyện
Ngày ban hành
Trích yếu Thông báo về việc công khai Quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác nhận nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
File đính kèm scan0005.pdf

Văn bản khác