Quản lý văn bản

Số văn bản Số 128/TB-UBND
Đơn vị ban hành UBND huyện
Ngày ban hành 03/9/2019
Trích yếu Thông báo tuyển dụng viên chức giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục Tiểu học công lập trên địa bàn huyện năm 2019
File đính kèm Thong_bao_tuyen_dung_vien_chuc_giao_vien.pdf

Văn bản khác