Quản lý văn bản

Số văn bản Số 1071/KH-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019
Đơn vị ban hành UBND huyện
Ngày ban hành
Trích yếu Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án văn hóa công vụ
File đính kèm Ke_hoach_Thuc_hien_De_an_van_hoa_cong_vu.pdf

Văn bản khác