Quản lý văn bản

Số văn bản Số 3063 /QĐ-UBND
Đơn vị ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Ngày ban hành
Trích yếu Về việc duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Đồng Nhà Lạnh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
File đính kèm Quy_t_nh_ph_duy_t.doc

Văn bản khác