Quản lý văn bản

Số văn bản Kèm theo Quyết định số 3063 /QĐ-UBND
Đơn vị ban hành Uỷ ban nhân dân huyện
Ngày ban hành
Trích yếu Quy định quản lý đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở đô thị Đồng Nhà Lạnh, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao
File đính kèm Quy_nh_qu_n_l_.doc

Văn bản khác