Quản lý văn bản

Số văn bản số 26/BC-UBND ngày 05/7/2017
Đơn vị ban hành UBND xã Bản Nguyên
Ngày ban hành
Trích yếu Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2017 của xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao.
File đính kèm Bao_cao.doc
Bieu_tong_hop_kem_theo_bao_cao.doc

Văn bản khác