Quản lý văn bản

Số văn bản Số 2300/QĐ-UBND ngày 07/9/2017
Đơn vị ban hành UBND tỉnh Phú Thọ
Ngày ban hành
Trích yếu Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Lâm Thao.
File đính kèm QD_2300-UBND_tinh.pdf

Văn bản khác