Các cơ quan, đơn vị

STT

      Đơn vị     

Chức vụ công tác hiện nay

Số ĐT cơ quan

Di động

1

CÔNG AN HUYỆN

 

0210. 3825.750

 

 

Phan Hồng Sơn

Trưởng CA huyện

 

 

2

BCH QUÂN SỰ HUYỆN

 

0210. 3825,799

 

 

Nguyễn Kiên Trung

Chỉ huy trưởng

   

3

 NGÂN HÀNG NN&PTNT

 

0210. 3790,397

 

 

Nguyễn Quang Trung

Giám đốc

 

 

4

TOÀ ÁN NHÂN DÂN

 

0210. 3825,791

 

 

Đinh Thị Phương Thúy

Chánh án

 

 

5

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

 

0210. 3825,793

 

 

Nguyễn Hữu Sơn

Viện trưởng

 

 

6

CHI CỤC THI HÀNH ÁN

 

0210. 3502,188

 

 

Hà Xuân Sơn

 Chi cục trưởng

 

0985.111.566

7

KHO BẠC

 

0210. 3825,932

 

 

Trần Thị Huyền

Giám đốc

0210. 3825,959

 

8

CHI CỤC THUẾ

 

0210. 3825,749

 

 

Đào Hồng Cầu

Chi cục trưởng

 

 

9

NGÂN HÀNG CSXH

 

0210. 3786,007

 

 

Hoàng Văn Dũng

 Giám đốc

 

0913.282.707

10

BẢO HIỂM XÃ HỘI

 

0210. 3825,786

 
 

Nguyễn Văn Hằng

Giám đốc

 

0974.573.888

11

BỆNH VIỆN ĐA KHOA

 

0210. 3825,029

 
 

Phan Quốc Hưng

Giám đốc

   

12

TRUNG TÂM GDTX, GDDN

 

0210. 3825,047

 
 

Hà Minh Hoàn

Giám đốc

 

0912.159.908

13

 BƯU ĐIỆN

 

0210. 3825,927

 
 

Hoàng Đại Nghĩa

Giám đốc

 

0913.282.211

14

 HẠT KIỂM LÂM

 

0210. 3781,692

 
 

Hoàng Đình Luyến

Giám đốc

 

0913.389.825

15

ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG SỐ 11

 

 

 

 

Đinh Hữu Nhân

Đội trưởng

 

0904.079.566

         

 

 

Các tin khác