Các đơn vị hành chính

STT

     Đơn vị  

Chức vụ công tác hiện nay     

Số ĐT cơ quan       

Di động

1

 Thị trấn Lâm Thao

 

0210.3781.569

 
 

Nguyễn Trọng Hiển

HUV – Bí thư Đảng ủy

 

 0210.3825.779

 

Nguyễn Thành Đồng

 Chủ tịch UBND

 

 0949.259.070

2

Thị trấn Hùng Sơn

 

0210.3787.672

 

 

Nguyễn Văn Kiên

Bí thư Đảng ủy

 

0912.964.605

 

 Lê Anh Văn

Chủ tịch UBND 

 

 0915.416.733

3

Xã Tứ Xã

 

0210.3785.402

 

 

Nguyễn Hồng Toàn

Bí Thư Đảng ủy

 

 0914.361.894

 

Nguyễn Văn Khánh

Chủ tịch UBND

 

 0976.491185

4

Xã Hợp Hải

 

0210.3781.449

 

 

Lê Thế Nghị

Bí Thư Đảng ủy 

 

 0982.433.847

 

Vũ Văn Thược

 Chủ tịch UBND

 

 0972.062.779

5

Xã Tiên Kiên

 

0210.3772.193

 

 

Nguyễn Hữu Phước

Bí Thư Đảng ủy

 

 0982.247.828

 

Trần Tiến Dũng

Chủ tịch UBND

 

 0915.521.545

6

Xã Vĩnh Lại

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Tuyên

Bí Thư Đảng ủy

 

 0979.972.550

 

 Đoàn Minh Huân

 Chủ tịch UBND

 

 0973.123.165

7

Xã Xuân Huy

 

0210.3789.089

 

 

Bùi Đình Triển

Bí Thư Đảng ủy

 

 0983.231.442

 

Nguyễn Văn Bảo

Chủ tịch UBND 

 

 0985.341.049

8

Xã Xuân Lũng

 

0210.3789.016

 
 

Nguyễn Thế Anh

Bí Thư Đảng ủy

 

0915.931.181

 

Lê Thị Thanh

Chủ tịch UBND 

 

0977.116.608

9

Xã Thạch Sơn

 

0210.3825.117

 
 

Hoàng Văn Sinh

Bí Thư Đảng ủy

 

0968.172.619

 

Nguyễn Văn Thắng

Chủ tịch UBND 

 

0917.263.027

10

Xã Sơn Vi

 

0210.3828.598

 
 

Nguyễn Xuân Hồng

Bí Thư Đảng ủy

 

0985.736.404

 

Bùi Văn Lâm

Chủ tịch UBND 

 

0989.533.600

11

Xã Sơn Dương

 

0210.3785.104

 
 

Nguyễn Văn Ly

Bí Thư Đảng ủy

 

0946.537.915

 

Đỗ Đức Thắng

Chủ tịch UBND 

 

0946.242.177

12

Xã Kinh Kệ

 

0210.3826.574

 
 

Lại Văn Phương

Bí Thư Đảng ủy

 

0972.862.008

 

Nguyễn Vinh Dự

Chủ tịch UBND 

 

0989.792.574

13

Xã Bản Nguyên

 

0210.3790.342

 
 

Phạm Hồng Quân

Bí Thư Đảng ủy

 

0985.111.319

 

Hán Văn Thiều

Chủ tịch UBND 

 

0915.225.190

14

Xã Cao Xá

 

0210.3788.286

 
 

Hoàng Chí Thanh

Bí Thư Đảng ủy

 

01683.018.628

 

Cao Ngọc Hoành

Chủ tịch UBND 

 

0982.155.429

 

Các tin khác