Huyện ủy

STT

     Họ và tên                     

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ công tác hiện nay

       Số ĐT          

 

Lãnh đạo Huyện ủy

 

 

 

1

Nguyễn Xuân Tường

18/7/1963

TUV, Bí thư Huyện ủy

0210.3825.773

2

 Đào Hùng Quang

28/02/1963

PBT TT Huyện uỷ

0210.3825.772

 

 Ban Tổ chức

 

 

0210.3825.775

3

 Vũ Hữu Quang

04/7/1963

UV BTV, Trưởng Ban

 

4

Lương Ngọc Khanh

28/8/1961

HUV, Phó Trưởng ban

 

 Trần Thị Phương Anh

 

Phó Trưởng ban 

 

 

 UBKT Huyện uỷ

 

 

0210.3825.776

6

 Bùi Hoài Giang

20/4/1974

UV BTV, Chủ nhiệm

 

7

 Nguyễn Xuân Hưng

 

HUV, Phó Chủ nhiệm

 

8

 Đặng Thu Hiền

25/10/1979

Phó Chủ nhiệm

 

 

 Ban Tuyên giáo

 

 

0210.3825.777

9

 Ngô Đức Sáu

02/8/1973

UV BTV, Trưởng Ban

 

10

 Nguyễn Thị Bích Ngọc

19/8/1974

HUV, Phó Trưởng ban

 

11

 Nguyễn Đình Hoằng

14/12/1959

Phó trưởng Ban

 

 

 Ban Dân vận

 

 

0210.3825.778

12

 Nguyễn Thị Ánh Tuyết

1967

UV BTV, Trưởng Ban

 

13

 Nguyễn Đình Chung

20/6/1962

Phó Trưởng ban

 

14

Nguyễn Mạnh Trường

22/5/1980

 Phó Trưởng ban  

 

 Văn phòng

 

 


0210.3825.785

15

Nguyễn Mạnh Toàn

01/12/1981

HUV, CVP

 

16

 Phùng Thị Phương Loan

18/9/1983

Phó Chánh VP

 

17

 Cao Việt Dũng

01/4/1982

Phó Chánh VP

 
 

Trung Tâm BDCT

   

 0210.3825.539

 18

 Ngô Đức Sáu

02/8/1973

UV BTV, Trưởng Ban TGHU - Giám đốc

 

19

Phạm Thị Mai Lan

02/12/1979

HUV, Phó Giám đốc

 

20

Triệu Văn Đồng

 

Phó giám đốc

 

 

Các tin khác