Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể

STT

      Họ và tên     

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ công tác hiện nay

Số điện thoại      

 

 Uỷ ban MTTQ huyện

 

 

 0210.3825.779

1

Khổng Mạnh Hùng

 29/07/1973

UVBTV, Chủ tịch

 

2

Chu Thị Thúy Hiền

 03/2/1976

Phó Chủ tịch

 

 

 Trần Thị Thanh Huyền

 1980

 Phó Chủ tịch

 

 

Hội Nông dân huyện

 

 

 0210.3825.781

3

Nguyễn Duy Tính

20/06/1961

HUV, Chủ tịch

 

4

Nguyễn Thị Kim Thuỷ

 

Phó Chủ tịch

 

 

Hội LHPN huyện

 

 

 

5

Nguyễn Thị Thuỷ

 24/12/1973

HUV, Chủ tịch

 0985.527.117

6

Nguyễn Thị Kim Yến

 10/10/1977

Phó chủ tịch

 

7

Vương Thủy Vân

 1980

Phó chủ tịch

 

 

Hội Cựu chiến binh

 

 

 0210.3825.783

8

Cao Hùng Mạnh

 

Chủ tịch

 

9

Nguyễn Xuân Đài

 

Phó chủ tịch

 

 

Huyện Đoàn Thanh niên

 

 

 0210.3825.782

10

Cao Xuân Huy

 24/7/1988

Bí thư

 

11

Bùi Đức Trung

 21/11/1988

Phó Bí thư

 

12

Nguyễn Thị Thu Huyền

 02/09/1987

Phó Bí thư

 

 

Liên đoàn lao động huyện

 

 

 0210.3825.790

13 

 Ma Thị Trang Nhung

08/04/1974  

Chủ tịch 

 

 14

 Lại Thị Lý

10/5/1984 

Phó chủ tịch 

 

 

Các tin khác