UBND huyện

STT

           Họ và tên                  

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ công tác hiện nay

  Số ĐT           

 

 Lãnh đạo UBND huyện

 

 

 

1

 Trần Hoài Giang

1971

PBT HU, CT UBND

 02103.825.752

2

 Lê Đức Thắng

14/12/1969

UVBTV, PCT UBND

 02103.825.784

3

 Cao Xuân Hải

20/6/1963

UVBTV, PCT UBND

 02103.825.783

 

VP HĐND&UBND huyện    

 

 

 02103.825.757

4

Nguyễn Quốc Huy

 1976

Chánh VP

 

5

Lại Thanh Tú

26/11/1977

Phó CVP

 

 

 Phòng Nội vụ huyện

 

 

 02103.825.762

6

 Nguyễn Kim Tứ

31/3/1975

HUV, Trưởng Phòng

 

7

 Hoàng Thị Thuỷ

23/02/1985

Phó trưởng Phòng

 

8

 Đào Thị Thu Hoài

01/12/1977

Phó trưởng Phòng

 

 

 Phòng TC-KH huyện

 

 

 02103.825.759

9

 Tạ Đức Thông

21/02/1982

HUV, Trưởng Phòng

 

10

 Đỗ Thành Long

06/7/1976

Phó trưởng Phòng

 

11

 Đào Thị Kiều Oanh

06/7/1975

Phó trưởng Phòng

 

12

 Đỗ Thị Bích Phượng

1978

Phó trưởng Phòng

 

 

 Phòng TN-MT huyện

 

 

 02103.825.763

13

 Ngô Duy Khanh

20/8/1985

 HUV - Trưởng phòng

 

14

Lê Trọng Quảng

04/8/1982

Phó trưởng Phòng

 

15

 Nguyễn Văn Hùng

1974

Phó trưởng Phòng

 

16

Nguyễn Chiến Thắng

 05/12/1975

Phó trưởng Phòng 

 

 

 Phòng NN&PTNT huyện

 

 

 02103.825.771

17

 Nguyễn Quốc Hùng

02/12/1978

Trưởng Phòng

 

18

 Nguyễn Ngọc Côn

22/6/1977

Phó trưởng Phòng

 

19

Lê Tùng Lâm

22/1/1988

Phó trưởng Phòng

 
 

 Phòng KT-HT huyện

 

 

 02103.825.761

20

 Triệu Việt Bắc

20/10/1981

HUV, Trưởng Phòng

 

21

 Nguyễn Trọng Vĩnh

27/2/1981

Phó trưởng Phòng

 

22

 Nguyễn Quang Chiểu

19/7/1958

Phó trưởng Phòng

 

 

 Phòng GD-ĐT huyện

 

 

 02103.825.770

23

 Hoàng Anh Tuấn

06/12/1980

HUV, Trưởng Phòng

 

24

 Đào Hoàng Hữu

09/9/1976

Phó trưởng Phòng

 

25

Tạ Quang Thắng

24/3/1975

Phó trưởng Phòng

 

26

Nguyễn Thị Hương Nhị

05/9/1974

Phó trưởng Phòng

 

 

Phòng Tư pháp huyện

 

 

  02103.825.764

27

Nguyễn Văn Oanh

20/5/1961

Trưởng phòng

 

28

Đặng Thị Hương Huyền

10/10/1984

Phó Trưởng phòng

 

 

Thanh tra huyện

 

 

  02103.825.765

29

Thiều Thị Thanh Thủy

22/6/1977

HUV, Chánh Thanh tra

 

30

Ma Đức Hải

13/4/1975

Phó Chánh TT

 

31

Nguyễn Trung Thành

 1975

Phó Chánh TT 

 

 

Phòng Y tế huyện

 

 

  02103.828.945

32

Nguyễn Ngọc Thuần

02/9/1972 

Trưởng phòng 

 

 

Phòng LĐ,TB&XH huyện

 

 

  02103.782.269

33

Đào Thị Bích Ngọc

12/9/1976

HUV - Trưởng phòng

 

34

Phạm Thị Hải Yến

18/2/1980

Phó trưởng phòng

 

35

Trần Thị Bích Loan

25/5/1980 

 Phó trưởng phòng

 

 

Trung tâm phát triển CN huyện

 

 

  02103.781.522

36

 Lê Văn Thành

 05/7/1965

 Giám đốc

 

37

 Bùi Văn Lời

04/4/1961 

Phó giám đốc 

 

 

BQL các Công trình công công

 

 

 

38

Lê Trọng Quang

01/6/1963

 HUV - Trưởng ban

 0976.153.626

39

 Nguyễn Thị Kim Cúc

07/9/1984 

Phó Trưởng ban 

 

 

Trạm Khuyến nông huyện

 

 

 02103.825.766

40

Hà Ngọc Giang

01/6/1968

Trạm trưởng

 

41

Nguyễn Văn Sơn

22/11/1977

Phó Trạm trưởng

 

42

Lê Việt Dũng

15/8/1964

Phó Trạm trưởng

 

 

Hội Chữ Thập đỏ huyện

 

 

 02103.825.784

43

Tạ Đức Dũng

20/7/1967

Chủ tịch

 

44

Triệu Thị Hằng

20/7/1988

Phó Chủ tịch

 

 

Phòng VH&TT huyện

 

 

 02103.825.768

45

Nguyễn Thị Thùy Linh

13/01/1982

HUV, Trưởng phòng

 

46

Nguyễn Thị Lý

20/11/1971

Phó trưởng Phòng

 

47

Nguyễn Trọng Thuỷ

08/4/1963

Phó trưởng Phòng

 

 

 Đài TT-TH huyện

 

 

 02103.825.767

48

Nguyễn Thị Minh Xuân

24/3/1978

Trưởng Đài

 

49

Đỗ Tiến Dũng

16/12/1980

Phó trưởng Đài

 

 

Trung tâm DS-KHHGĐ huyện

 

 

 02103.825.789

50

Nguyễn Văn Huyền

01/9/1961

Giám đốc

 

51

 

 

 

 

 

Trung tâm VH-TT&DL huyện

 

 

 

52

 Nguyễn Hồng Phương

07/12/1980 

Giám đốc 

 0964.272.333

53

Phan Quang Đương

12/11/1977

Phó giám đốc

 

 

 Chi cục Thống kê

 

 

 02103.825.788

54

Bùi Quang Đạo

 

Chi cục trưởng

 

 

Các tin khác