Hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng quý III/2018

      Sáng 11/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Xuân Tường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Huyện ủy Lâm Thao đã tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm 2018, sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 14/12/2015 về huy động nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng giai đoạn 2015-2020 và Nghị quyết 02-NQ/HU ngày 11/12/2015 về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa giai đoạn 2015-2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

(quang cảnh hội nghị)

      Dự hội nghị có đại diện UBKT, Ban Tổ chức, VP Tỉnh ủy; Về phía huyện Lâm Thao có các đồng chí: Đào Hùng Quang – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; Trần Hoài Giang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong BCH Đảng bộ Huyện; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội, Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Bí thư, Chủ tịch các xã, thị trấn; Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy quản lý.

Đ/c Nguyễn Xuân Tường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

      9 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong đó tình hình kinh tế - xã hội huyện tiếp tục phát triển ổn định, giá trị tăng thêm trên địa bàn ước đạt 2108 tỷ đồng, đạt 77,3% kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn đạt 122 tỷ đồng, đạt 92,1% dự toán Tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, phát triển, đời sống văn hóa tinh thần được nâng lên. Duy trì 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia; giải quyết việc làm tăng thêm cho 1500 lao động, đạt 88,5% kế hoạch, lao động xuất khẩu 320 người đạt 106,7% kế hoạch. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, cơ sở Đảng tiếp tục được nâng lên, kết nạp 95 đảng viên mới, đạt 73% kế hoạch;…

      Về thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ huyện, sau ½ chặng đường triển khai thực hiện, cấp ủy, chính quyền các cấp đã huy động được sức mạnh của hệ thống chính trị, tạo sự thống nhất cao trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân, có 04/04 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết; kết cấu hạ tầng được đầu tư theo hướng đồng bộ, hoàn thành đưa vào sử dụng 14 nhóm công trình, dự án trọng điểm thuộc các ngành kinh tế - xã hội;…đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân dân.

      Đối với thực hiện Nghị quyết 02, nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện đã đạt những kết quả quan trọng: an ninh lương thực được đảm bảo vững chắc, năng xuất lúa ước cả năm 2018 đạt 63 tạ/ha; hình thành vùng sản xuất một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực tập trung theo hướng hàng hóa và bước đầu xây dựng được thương hiệu; Hạ tầng nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được củng số, đầu tư, nâng cấp, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đã có 12/12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện tiếp tục củng cố, giữ vững danh hiệu huyện nông thôn mới…

  • Đ/c Đào Hùng Quang- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy
  • triển khai, quán triệt một số nội dung tại hội nghị

      Cũng tại hội nghị, đồng chí Đào Hùng Quang- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã triển khai, quán triệt tới các đại biểu một số nội dung quan trọng về tình hình an ninh, trật tự nổi lên gần đây, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới…

      Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Tường – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các địa phương chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo chức năng của đơn vị mình; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; đẩy nhanh tiến độ dồn đổi, tích tụ ruộng đất gắn với quy hoạch; tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp; ưu tiên nguồn lực phát triển sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu, quy mô hàng hóa lớn, chuyên nghiệp; tiếp tục củng cố và giữ vững AN-QP, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đẩy mạnh phát triển đảng viên khu dân cư, doanh nghiệp; phát huy sức mạnh của MTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra.../.

Minh Xuân - Đức Thuận