Hội nghị UB MTTQ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2014-2019

      Sáng 8/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội MTTQVN tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019-2024 và lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chủ chốt MTTQ huyện. Tới dự có các ông, bà là Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa XXIV; các ông bà là Chủ tịch Ủy ban MTTQVN các xã, thị trấn. Ông Khổng Mạnh Hùng – UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UB MTTQ huyện chủ trì hội nghị.


      Tại hội nghị, Ban thường trực UB MTTQVN huyện đã quán triệt nội dung các văn bản liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh chủ chốt MTTQ theo quy định; phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực công tác của các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm để các đại biểu trao đổi, thảo luận trước khi thực hiện việc bỏ phiếu tín nhiệm. Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chủ chốt MTTQVN huyện đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định.

     Tiếp đó, Ban Thường trực UB MTTQVN huyện thông báo về tiến độ tổ chức Đại hội MTTQVN huyện và thông qua Dự thảo đóng góp ý kiến và dự thảo báo cáo chính trị của UBMTTQVN tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 để các đại biểu cho ý kiến đóng góp. Trên cơ sở Dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, các đại biểu đã tập trung góp ý kiến cả về bố cục, nội dung của báo cáo. Đa phần các ý kiến đều khẳng định, dự thảo báo cáo đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, đầy đủ. Tuy nhiên, nên lược bớt một số nội dung có phần trùng lặp từ đó giúp cho báo cáo ngắn gọn và chặt chẽ hơn… Các ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội MTTQVN tỉnh đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tiếp thu để gửi đến Ban TT UBMTTQVN tỉnh tổng hợp trong thời gian tới.

      Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã thống nhất chốt danh sách về nhân sự tham gia UB MTTQVN huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2019-2024 là 47 ông, bà.

Hồng Vân