Hội nông dân xã Sơn Vi, xã Cao Xá tổng kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2019

      * Sáng 26/6, Hội nông dân xã Sơn Vi tổ chức hội nghị kết phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Hội Nông dân huyện, lãnh đạo xã Sơn Vi cùng 53 hộ hội viên nông dân đạt danh hiệu nông dân giỏi các cấp trong xã.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện dự và tặng hoa chúc mừng

      Trong 3 năm qua, Hội nông dân trong xã Sơn Vi đã xác định phong trào hội nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo là một trong những phong trào trọng tâm của Hội. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Hội nông dân xã đã chỉ đạo phong trào phát triển sâu rộng và đi vào chiều sâu. Nhiều hộ gia đình đã đổi mới tư duy trong sản xuất kinh doanh, mạnh dạn đầu tư khoa học kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng xuất lao động, giảm giá thành sản phẩm; chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ có giá trị kinh tế cao, đảm bảo an toàn lương thực, thực phẩm và tham gia bảo vệ môi trường. Trong giai đoạn 2017 - 2019, bình quân hàng năm số lượng hội viên, nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đều tăng, năm 2018 đã có 1.125 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 441 hộ đạt cấp cơ sở, 212 hộ đạt cấp huyện và 68 hộ đạt cấp huyện.

Trao thưởng cho các hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019

      Sau khi nghe báo cáo trình tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 – 2019, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc và những hạn chế bất cập trong triển khai thực hiện, bàn và đưa ra nhiều giải pháp tích cực, khắc phục những hạn chế nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào giai đoạn 2019 - 2021.

      Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo HND huyện đã  ghi nhận những nỗ lực của Hội Nông dân xã trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên để đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi góp phần tạo bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn và là động lực thúc đẩy ý chí vươn lên làm giàu, góp phần tăng trưởng kinh tế, cải thiện, nâng cao đời sống hộ nông dân.

 

      * Chiều 26-6, Hội nông dân xã Cao Xá tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2019. Tới dự có lãnh đạo HND huyện, lãnh dạo xã Cao Xá cùng 52 hội nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu đại diện cho trên 800 hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong toàn xã.


      Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong 3 phong trào lớn do Hội Nông dân Việt Nam phát động. Từ đó đến nay, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi đoàn kết gúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững của xã Cao Xá ngày càng đi vào chiều sâu, đã thu hút, khích lệ hội viên nông dân phát huy tinh thần lao động cần cù, dám nghĩ, dám làm tham gia thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ phong trào này xuất hiện ngày càng nhiều hội viên, nông dân làm kinh tế giỏi trong các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ không những làm giàu cho gia đình mà còn tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động khác, góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương. Năm 2018, tổng số hộ đăng ký sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp là 1.125 hộ, qua bình xét có 730 đạt hộ sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 441 hộ đạt danh hiệu cấp cơ sở, 210 đạt cấp huyện và 9 hộ đạt cấp tỉnh.

Trao Giấy khen cho các hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2016-2019

      Cũng tại hội nghị Hội nông dân xã Cao Xá đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban chấp hành HND Việt Nam khóa VI về tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nông dân trong tình hình mới; sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

      Phát biểu tại hội nghị lãnh đạo HND huyện và lãnh đạo xã Cao Xá đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Hội Nông dân xã trong những năm qua. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới Hội nông dân xã tiếp tục chỉ đạo các chi hội và hội viên thực hiện thắng lợi hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm phong trào công tác hội, góp phần nâng cao các tiêu chí xã nông thôn mới.

Hồng Vân