Họp Ban Chỉ đạo 35 huyện Lâm Thao

      Chiều 07/10, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (gọi tắt là BCĐ 35 huyện Lâm Thao) tổ chức hội nghị ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Đào Hùng Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện chủ trì hội nghị.

      BCĐ 35 huyện có chức năng tham mưu, giúp Ban Chấp hành, BTV, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

      Hội nghị đã thông qua dự thảo quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ đối với các thành viên BCĐ 35 huyện. Các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến chỉnh sửa, bổ sung một số thuật ngữ trong quy chế hoạt động của BCĐ; thảo luận về nhiệm vụ của các thành viên và một số giải pháp nhằm đảm bảo vai trò chỉ đạo toàn diện đối với công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn.

      Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đào Hùng Quang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Trưởng BCĐ 35 huyện đề nghị các thành viên BCĐ phát huy vai trò, trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, qua đó làm tốt vai trò tham mưu và triển khai kịp thời nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công. Đối với các thành viên BCĐ chủ động rà soát, nắm tình hình cụ thể các vụ việc, dư luận xã hội, qua đó tham mưu đề xuất với Thường trực, Ban thường vụ cấp ủy đề ra giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả; Ban tuyên giáo Huyện ủy- cơ quan thường trực BCĐ tổng hợp các ý kiến, chỉnh sửa quy chế và phân công nhiệm vụ để ban hành quy chế, chỉ đạo thực hiện thống nhất trong toàn huyện./.

Cẩm Nhung