HĐND huyện Lâm Thao khóa XVIII tổ chức kỳ họp thứ Mười một (kỳ họp bất thường)

      Chiều 14/8, dưới sự chủ tọa của các đồng chí: Nguyễn Xuân Tường- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị Dưỡng- Phó Chủ tịch TT HĐND huyện; Chử Đức Khoa- HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, HĐND huyện Lâm Thao khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ Mười một (kỳ họp bất thường).

(quang cảnh kỳ họp)

Chủ tọa kỳ họp

      Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã nghe và thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐND huyện, UBND huyện: Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện; Tờ trình của TT HĐND huyện về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Nguyên Trưởng Công an huyện; báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND các xã Hợp Hải, Kinh Kệ, Sơn Dương về Đề án sắp xếp, sáp nhập xã Kinh Kệ, Hợp Hải, Sơn Dương để thành lập xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; Đề án sắp xếp, sáp nhập xã Kinh Kệ, Hợp Hải, Sơn Dương để thành lập xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; Tờ trình của UBND huyện về việc thông qua Đề án sắp xếp, sáp nhập xã Kinh Kệ, Hợp Hải, Sơn Dương để thành lập xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; Tờ trình của UBND huyện về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Nguyễn Phi Khanh, Nguyên Trưởng Công an huyện; Tờ trình của UBND huyện về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND huyện biểu quyết thông qua các Nghị quyết

      Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết, đó là: NQ về việc tán thành chủ trương Đề án sắp xếp, sáp nhập xã Kinh Kệ, Hợp Hải, Sơn Dương để thành lập xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; NQ về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Nguyễn Phi Khanh; NQ về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Nguyễn Phi Khanh; NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Hoàng Nguyễn Phi Khanh chuyển, nhận công tác mới

Các đồng chí lãnh đạo HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Hồng Sơn - Trưởng Công an huyện

 Cẩm Nhung- Đức Thuận