Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai

      Ngày 13/5, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã có văn bản số 20-CV/BTGHU ngày 13/5/2019 về việc hưởng ứng Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai.

      Theo đó, Nhằm đẩy mạnh việc thông tin, tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị:

      Phòng VHTT và Đài TT-TH huyện đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá về giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai; đăng tải Thể lệ Giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai trên sóng phát thanh, trang thông tin điện tử huyện; xây dựng kế hoạch triển khai hưởng ứng, thực hiện Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai đến cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Giải báo chí toàn quốc. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các chuyên trang, chuyên mục về công tác xây dựng Đảng trên các ấn phẩm, chương trình, từ đó tạo sự quan tâm, hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân…

      Hội Văn học nghệ thuật huyện động viên văn nghệ sĩ tích cực tham sáng tác văn học nghệ thuật, sáng tác tác phẩm báo chí viết về chủ đề công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Lựa chọn tác phẩm tham gia dự giải.

      Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đẩy mạnh tuyên truyền về “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai với hình thức phù hợp với địa phương, đơn vị, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, góp phần vào thành công chung của giải. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

      Quan tâm chỉ đạo, cung cấp thông tin, chứng cứ, tư liệu chuẩn xác và tạo điều kiện co nhà báo, phóng viên tìm hiểu, viết và gửi bài tham dự giải Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí” lần thứ hai.

      Thể lệ cuộc thi Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên các báo, tạp chí và Trang thông tin điện tử hội nhà báo Việt Nam: http:// www.hoinhabaovietnam.vn; Trang thông tin điện tử của UB TW MTTQ VN: http:// www.mattran.org.vn; Báo điện tử Đài truyền hình VN: http:// vtv.vn

Minh Xuân (tổng hợp)

Files đính kèm: