Huyện đoàn Lâm Thao giám sát thực hiện Luật Trẻ em tại Kinh Kệ và Hợp Hải

      Vừa qua, Đoàn giám sát do Huyện đoàn Lâm Thao chủ trì đã làm việc với UBND xã Kinh Kệ và Hợp Hải về việc thực hiện Luật Trẻ em trên địa bàn. Tham gia đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo các phòng: Tư pháp, Giáo dục & Đào tạo, LĐTB&XH và Y tế huyện.

Đoàn làm việc tại xã Kinh Kệ

      Tại các buổi làm việc, đại diện UBND xã Kinh Kệ và Hợp Hải đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Luật Trẻ em tại địa phương. Theo đó, trên địa bàn các xã không có trẻ em bị bạo lực, bóc lột lao động. Sau thời gian triển khai Luật Trẻ em, nhận thức của cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân đã được nâng cao. Người dân đã có ý thức về quyền trẻ em; công tác quản lý trẻ em tại các khu dân cư, đơn vị trường học được thường xuyên kiểm tra, đôn đốc; công tác huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ quyền lợi và bảo vệ trẻ em được triển khai hiệu quả, đúng Luật quy định. Bên cạnh đó, công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến trẻ được thực hiện nhanh chóng, kịp thời.

Đoàn làm việc tại xã Hợp Hải

      Một số khó khăn trong quá trình thực hiện như việc nhận thức về vai trò - vị trí của trẻ em, vai trò - trách nhiệm của người lớn trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ ở một số nơi, một bộ phận nhân dân còn hạn chế; các điểm vui chơi giải trí cho trẻ trên địa bàn còn ít; nguồn lực dành cho sự nghiệp chăm sóc, giáo dục trẻ em chưa nhiều;…đã được các đại biểu cũng tập trung thảo luận, nêu giải pháp khắc phục, tháo gỡ.

      Về các nội dung đoàn giám sát yêu cầu giải trình, làm rõ như: công tác y tế học đường, chế độ dinh dưỡng cho trẻ…các địa phương đã trả lời chi tiết, cụ thể.

      Kết luận buổi giám sát, đồng chí Cao Xuân Huy - Bí thư Huyện đoàn ghi nhận những kết quả các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị UBND các xã thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Luật Trẻ em với nhiều hình thức phong phú; tăng cường công tác phối hợp các cấp, ngành, đoàn thể và nêu cao tinh thần trách nhiệm về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em; cường công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác trẻ em tại địa phương; bổ sung kinh phí và huy động hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ cho công tác trẻ em; có kế hoạch phát triển, quản lý các loại hình dịch vụ văn hóa, khu vui chơi trẻ em tại các khu dân cư; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em để nâng cao hơn nữa chất lượng chăm sóc, bảo vệ trẻ em…/.             

CTV Huyện Đoàn