Huyện ủy Lâm Thao: Triển khai nhiệm vụ quý IV

      Sáng 08/10, Huyện ủy Lâm Thao dưới sự chủ trì của đồng chí: Nguyễn Xuân Tường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng, sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2019.

(quang cảnh hội nghị)

      Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Hoài Giang – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Đào Hùng Quang – Phó Bí thư TT Huyện ủy; các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Đ/c Nguyễn Xuân Tường- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

      Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; thông qua dự thảo sửa đổi quy chế làm việc của BCH, BTV, TT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020; Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện: Quy định 202-QĐ/TW, ngày 02/8/2019 của BCH TW về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối qan hệ công tác của cấp ủy, BTV, TT cấp ủy huyện; Nghị quyết số 50-NQ/TW, ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 05/9/2019 về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

      Theo đó, 9 tháng đầu năm, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, giá trị tăng thêm trên địa bàn ước đạt gần 2.240 tỷ đồng, tăng 6,2% so cùng kỳ. Huyện đã tập trung chỉ đạo sản xuất vụ chiêm xuân và vụ mùa đạt kết quả cao, tổng diện tích gieo cấy đạt 98% kế hoạch, năng suất lúa ước đạt 62,8 tạ/ha. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai tích cực, quyết liệt chỉ đạo các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch tả lợn Châu phi, tập trung xử lý tiêu hủy lợn bệnh, triển khai các chính sách hỗ theo quy định.

      Công tác văn hóa- xã hội tiếp tục được quan tâm  và phát triển. Huyện đã chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phát động thi đua chào mừng và tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện; 50 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh. ANCT, TTATXH được đảm bảo, tích cực chỉ đạo công tác luyện tập, chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019.

      Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được thực hiện kịp thời, có hiệu quả; tập trung chỉ đạo, hoàn thành sáp nhập khu dân cư theo NQ của HĐND tỉnh. Công tác đào tạo bồi dưỡng chính sách cán bộ và đảng viên tiếp tục được quan tâm, trong 9 tháng đã kết nạp được 86 đảng viên mới, đạt 66,2% kế hoạch. Công tác kiểm tra giám sát, công tác dân vận, công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiếp tục được tập trung chỉ đạo.

      Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội của huyện còn một số tồn tại, đó là: sản xuất nông nghiệp phát triển chưa bền vững, chưa áp dụng nhiều KHKT hiện đại vào sản xuất, nông nghiệp cận đô thị chưa phát triển; việc triển khai một số dự án trọng điểm còn có nhiều khó khăn; giá trị tăng thêm ngành CN-TTCN đạt thấp so với cùng kỳ; công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai chưa đáp ứng được yêu cầu…

      Sau khi nghe nội dung báo cáo, các đại biểu đã tham gia thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong 9 tháng, những khó khăn vướng mắc và đề xuất 1 số giải pháp hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV- 2019.

      Phát biểu kết luận hội nghị đồng chí Nguyễn Xuân Tường- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm  cần thực hiện trong quý IV, đó là: Tiếp tục bám sát vào các chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch năm 2019 để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra; chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao tốc độ tăng trưởng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp, sản xuất CN-TTCN và đời sống nhân dân. Thực hiện các biện pháp kiềm chế gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là trong dịp cuối năm 2019; tập trung tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019…

      Một nhiệm vụ quan trọng cần thực hiện trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đó là chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; tiến hành rà soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý để chuẩn bị tốt phương án nhân sự cho cấp ủy các cấp và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Cẩm Nhung – Hồng Vân