Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cán bộ MTTQ cơ sở năm 2019.

      Sáng 20/5, Trung tâm BDCT huyện đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ MTTQ ở cơ sở, lồng ghép chuyên đề Dân tộc.

(Quang cảnh lớp bồi dưỡng)

      Dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đồng chí Khổng Mạnh Hùng - Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo, chuyên viên trung tâm BDCT huyện cùng 120 đồng chí cán bộ MTTQ cơ sở đến từ 14 xã, thị trấn.

Đ/c Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu tại lớp bồi dưỡng

      Trong thời gian 6 ngày, các học viên sẽ được học 08 nội dung chuyên đề gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Công tác tôn giáo; MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước; Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; Nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Luật khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng; Công tác dân tộc và chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.

      Qua lớp bồi dưỡng, giúp các cán bộ MTTQ ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị và công tác nghiệp vụ, từ đó phát huy vai trò nòng cốt trong công tác mặt trận tại cơ sở, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển KT-XH tại địa phương./.

 Đức Thuận