Tổng kết công tác Mặt trận, Hội người cao tuổi huyện năm 2017

      Vừa qua, Ủy ban MTTQ- Ban đại diện NCT huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Mặt trận, Hội Người cao tuổi năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí Khổng Mạnh Hùng- Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện chủ trì hội nghị. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Phù Tiêu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh; về phía huyện Lâm Thao có các đồng chí Nguyễn Xuân Tường-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Thị Ánh Tuyết- Ủy viên BTV HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện.


      Trong năm qua, Uỷ ban MTTQ huyện đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp, tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các tổ chức thành viên tích cực chăm lo củng cố và mở rộng, đổi mới phương thức hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội tiếp tục được phát động và đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là cuộc vận động “Vì người nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… Năm 2017, toàn huyện đã vận động xây dựng quỹ Vì người nghèo được trên 250 triệu đồng, hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho 12 hộ nghèo; tổ chức trao 891 xuất quà tết trị giá gần 270 triệu đồng cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

  • Đ/c Trần Phù Tiêu- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh dự và phát biểu

      Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đã vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống, tiếp tục đóng góp xây dựng các công trình xã hội. Qua bình xét, toàn huyện có gần 27.000 gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 94,9%; 178 khu dân cư văn hóa đạt tỷ lệ 89,4%. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội còn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các dự thảo Nghị quyết, quy chế, quy định, báo cáo…; tổ chức 28 hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp HĐND tỉnh, huyện với trên 3.200 lượt cử tri tham dự, đóng góp 108 ý kiến kiến nghị, đề xuất; trong năm tổ chức giám sát 09 cuộc, trong đó giám sát độc lập 02 cuộc;…

Đ/c Khổng Mạnh Hùng - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì hội nghị

      Năm 2018, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục bám sát các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của cấp trên để hoàn thành tốt phương hướng, chương trình công tác mặt trận đã đề ra; đa dạng hóa các hình thức tập hợp, thu hút hội viên; tổ chức thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Uỷ ban MTTQ cấp trên phát động; quan tâm nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh....

      Về công tác Hội người cao tuổi, năm 2017, Hội người cao tuổi đã chủ động khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực: Xây dựng tổ chức Hội, chăm sóc người cao tuổi và phát huy vai trò người cao tuổi. Trong năm, hội đã phát triển thêm 807 hội viên mới, nâng tổng số người cao tuổi trên địa bàn toàn huyện lên trên 15.300, chiếm tỷ lệ 93,1% so với tổng số người tham gia sinh hoạt tổ chức hội.

  • Đ/c Trần Phù Tiêu- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh
  • trao Bằng khen của TƯ Hội NCT Việt Nam cho Hội NCT xã Sơn Dương

      Thực hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi, BĐD Hội người cao tuổi huyện đã chỉ đạo hội người cao tuổi các xã, thị trấn hướng dẫn hội viên làm các chế độ theo quy định.

Đ/c Khổng Mạnh Hùng - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện trao Giấy khen cho 2 tập thể

      Bên cạnh đó, Hội còn làm tốt công tác thăm hỏi, tặng quà, chúc thọ, mừng thọ hội viên. Năm 2017, toàn huyện có 1870 người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ, trong đó 37 cụ 100 và trên 100 tuổi; 3.514 NCT được hưởng trợ cấp hàng tháng; 8.808 NCT được cấp thẻ BHYT; hỗ trợ khám chữa bệnh NCT thuộc hộ nghèo 26 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà 09 hộ NCT với số tiền 192 triệu. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các quỹ Vì người nghèo, khuyến học, khuyến tài,... Thường xuyên vận động hội viên, con cháu, người thân, dòng họ và nhân dân tích cực tham gia các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đóng góp xây dựng nông thôn mới, trong đó hiến đất làm đường và các công trình xã hội trên 27.600m2, ủng hộ 499 triệu đồng cùng 6.276 ngày công lao động;…

Đ/c Khổng Mạnh Hùng - UVBTV Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện trao Giấy khen co các tập thể, cá nhân

      Năm 2018, Hội người cao tuổi tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên và nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với các cấp, ngành thực hiện thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hưởng ứng 6 nội dung lớn của phong trào “Tuổi cao, gương sáng”, phát huy tốt vai trò người cao tuổi theo phương châm sống vui, sống khỏe, sống có ích…

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Phù Tiêu- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh ghi nhận những kết quả mà Mặt trận và Hội Người cao tuổi huyện Lâm Thao đã đạt được trong năm qua, đề nghị thời gian tới mặt trận và các tổ chức thành viên huyện Lâm Thao tăng cường hơn nữa vai trò công tác giám sát, phản biện xã hội; nâng cao công tác tuyên truyền, vận động trong huy động nguồn lực giúp nhau giảm nghèo và vươn lên làm giàu; đóng góp ý kiến thiết thực, sâu sát xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường vai trò của các Ban tư vấn; làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội từ cấp cơ sở tiến tới Đại hội cấp huyện và Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Phú Thọ; Ban Đại diện Hội người cao tuổi chủ động tích cực phối hợp với các ban, ngành thực hiện tốt công tác chăm sóc NCT, thực hiện hiệu quả hơn nữa các nội dung phong trào “tuổi cao, gương sáng”,…

      Nhân dịp này, đồng chí Trần Phù Tiêu- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh đã trao Bằng khen của TƯ Hội NCT Việt Nam cho Hội NCT xã Sơn Dương; Ban đại diện Hội NCT tỉnh tặng giấy khen 02 tập thể; Ban đại diện Hội NCT huyện tặng giấy khen 03 tập thê, 03 cá nhân; Ủy ban MTTQ huyện tặng giấy khen thành tích xuất sắc công tác Mặt trận năm 2017 cho 03 tập thể, 07 cá nhân./.

Đức Thuận