Lâm Thao: Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình

  Mới đây, BTV Huyện ủy Lâm Thao đã tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy năm 2017. Đồng chí Nguyễn Xuân Tường- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hà Kế San- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện Văn phòng HĐND& UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tường- TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

      Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của BTV Huyện ủy năm 2017. Theo đó, BTV Huyện ủy Lâm Thao đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khắc phục khó khăn, thực hiện các mục tiêu Nghị quyết nhiệm vụ công tác đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể xã hội tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, KT – XH có bước phát triển; an sinh xã hội được đảm bảo, công tác QS-QP ổn định, ANTT-ATXH được giữ vững. Trong năm, huyện đã bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên ngành cho nhiều cán bộ, đảng viên; thành lập thêm 01 tổ chức Đảng; kết nạp 154 đảng viên mới, trong đó kết nạp 05 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, đạt 118% kế hoạch;…

      Đối với nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, trong năm, BTV Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp. Kết quả, 100% các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó một số chỉ tiêu chủ yếu như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt trên 150 tỷ đồng, đạt 131% dự toán tỉnh giao; công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá 8,9%, thu hút 02 dự án đầu tư mới với tổng vốn đầu tư 58,5 tỷ đồng; về đích thêm 01 xã đạt chuẩn Nông thôn mới, nâng tổng số xã lên 11/12 xã. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm, trong đó tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 83%, tăng 3% so với năm 2016; duy trì và nâng cao chất lượng  các tiêu chí trường đạt chuẩn Quốc gia, có thêm 01 trường chuẩn Quốc gia mức độ 2 nâng tổng số trường trên địa bàn lên 16 trường;... Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở được quan tâm chỉ đạo tích cực.

      Bên cạnh việc kiểm điểm công tác lãnh đạo của tập thể BTV Huyện ủy, cá nhân các đồng chí Ủy viên BTV đã thực hiện việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ năm 2017.

      Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đề ra phương hướng và giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới. Trong đó phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất cao trong BTV; tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng quản lý của chính quyền các cấp hiệu lực, hiệu quả; tăng cường vai trò, trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tham mưu của các đồng chí Ủy viên BTV; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết và chương trình hành động của Tỉnh ủy Phú Thọ, Huyện ủy Lâm Thao; Tăng cường công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị đội ngũ cán bộ; Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu về phát triển KT – XH, đảm bảo AN-QP; Lãnh, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, công tác khám chữa bệnh, chế độ chính sách, an sinh xã hội, giữ vững AN-QP,…

Đức Thuận