Lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 chức vụ do HĐND huyện bầu

      Trong ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 chức vụ do HĐND huyện bầu: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Trưởng Ban của HĐND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện, Ủy viên UBND huyện.


      Tại phiên họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín. Trên mỗi lá phiếu có 3 mức tín nhiệm: Tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

      Kết quả, 2 đồng chí có số phiếu tín nhiệm cao nhất (28/28 phiếu, chiếm 100% tổng số đại biểu) gồm: Nguyễn Xuân Tường- TUV, Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và Bùi Hoài Giang- UV BTV HU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện. Trong tổng số 20 đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm lần này, có 17/20 đồng chí không có phiếu tín nhiệm thấp.

      Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Thường trực HĐND huyện đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 20 đồng chí giữ các chức vụ được HĐND huyện bầu.

      Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại Kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa XVIII

Ban Biên tập