Lâm Thao đánh giá kết quả thực hiện mô hình nuôi ếch Thái Lan trong bể lót bạt và trong lông nuôi trên ao

      Ngày 19-9, Trạm Khuyến nông huyện Lâm Thao tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện mô hình nuôi ếch Thái Lan trong bể lót bạt và nuôi trong lồng bè trên ao tại xã Cao Xá và xã Kinh Kệ.

 Mô hình nuôi ếchThái Lan tại xã Cao Xá 

      Mô hình nuôi ếch Thái Lan trong bể lót bạt, tại hộ gia đình ông Nguyễn Mạnh Thắng, xã Cao Xá, với qui mô 100m2, số lượng ếch nuôi 10.000 con và mô hình nuôi ếch trong lồng bè trên ao tại hộ gia đình ông Nguyễn Tiến Hiền, xã Kinh Kệ, với số lượng 5.000 con cho thấy: Ếch Thái Lan là giống dễ nuôi, ít mắc bệnh, thời gian nuôi ngắn từ 65-70 ngày/lứa so với ếch đồng ở Việt Nam, tỷ lệ ếch sống cao, kỹ thuật chăm sóc cũng khá đơn giản, chi phí thấp hơn so với nhiều giống thủy sản khác. Theo tính toán sau hơn 2 tháng nuôi ếch trong bể lót bạt và trong lồng trên ao ếch có trọng lượng từ 250 – 300gam/con, với giá bán hiện nay từ 40.000 - 45.000 đồng/kg. Như vậy sau khi trừ tri phí cho thu lãi từ 35 - 40 triệu đồng cao gấp 3 lần so với nuôi gà thịt trên cùng diện tích nuôi.


      Mô hình nuôi ếch trong bể lót bạt và nuôi trong lồng bè trên ao bước đầu cho thấy phù hợp với điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế của nhiều người dân địa phương, thi trường tiêu thu ếch rộng, rất thuận lợi để phát triển nghề nuôi ếch trong thời gian tới.

      Cũng tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá cao mô hình nuôi ếch trong bể lót bạt và nuôi trong lồng bè trên ao. Đề nghị Sở NN&PTNN, Chi cục Thủy sản, UBND huyện Lâm Thao đưa ếch vào danh mục hỗ trợ giá giống và cung cấp giống ếch co kích cỡ phù hợp để khuyến khích người chăn nuôi nhân rộng mô hình.

Hồng Vân