Lâm Thao: Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho đối tượng 3 năm 2018

      Ngày 19/11, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - an ninh huyện Lâm Thao đã phối hợp với trường Quân sự tỉnh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh (QP-AN) cho 35 đồng chí thuộc đối tượng 3 năm 2018.

      Dự lễ khai giảng có đồng chí Cao Xuân Hải- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện; lãnh đạo Trường Quân sự tỉnh; đại diện Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Ban CHQS và Trung tâm BDCT huyện.

      Trong thời gian 12 ngày, các học viên sẽ được học tập nghiêm cứu 14 chuyên đề chính và 2 chuyên đề bổ trợ về: Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về kinh tế- xã hội với tăng cường củng cố QP-AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Thứ tự các bước chuyển cơ quan, tổ chức, địa phương vào trạng thái quốc phòng; Chuyển hoạt động của lực lượng vũ trang trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; Một số vấn đề xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh, cấp huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc; Một số nội dung cơ bản của Luật: Quốc phòng, luật An ninh quốc gia; Diễn tập chiến đấu phòng thủ; Luyện tập và bắn súng K54 bài 1;…

  • Đ/c Cao Xuân Hải- Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện,
  • Chủ tịch Hội đồng Giáo dục QP-AN huyện phát biểu tại lễ khai mạc

      Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND  huyện Cao Xuân Hải yêu cầu các học viên tham gia lớp học cần xác định rõ trách nhiệm, ý thức tham gia học tập, có phương pháp tiếp thu kiến thức khoa học; thực hiện tốt chương trình, kế hoạch và quy chế lớp bồi dưỡng đề ra;…

      Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên bổ sung thêm kiến thức QP-AN, nắm chắc những nội dung cơ bản về lý luận, vận dụng vào thực tiễn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh tại cơ quan, đơn vị, địa phương./.      

Đức Thuận