Lâm Thao: khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa II năm 2018

      Sáng 8/1, Trung tâm BDCT huyện tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị khóa II cho trên 80 đồng chí là đối tượng kết nạp Đảng tới từ các cơ quan, đơn vị, đoàn thể đóng trên địa bàn huyện.


      Dự lễ khai giảng có đồng chí Ngô Đức Sáu - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy; lãnh đạo BTC Huyện ủy; lãnh đạo, chuyên viên trung tâm BDCT huyện.

Đồng chí Ngô Đức Sáu - Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy dự và phát biểu

      Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ được truyền đạt, nghiên cứu 05 chuyên đề chính gồm: khái lược lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên sẽ được nghiên cứu chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, được cung cấp thêm thông tin về nội dung Nghị quyết hội nghị Trung ương 4, Trung ương 5, Trung ương 6 khóa XII.

      Qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên mới nâng cao trình độ lý luận chính trị, từ đó xây dựng kế hoạch, phấn đấu, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Đức Thuận