Lâm Thao: Khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019.

      Ngày 7/10, tại trường THCS Sơn Vy, xã Sơn Vy đã tổ chức khai mạc “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019”.


      Dự lễ phát động tuần lễ có lãnh đạo Phòng GD&ĐT và Hội Khuyến học huyện; lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền địa phương; đại diện BGH các trường tiểu học và THCS trên địa bàn. Đây là đơn vị được Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập huyện Lâm Thao chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức phát động Tuần lễ.

      Trong thời gian 7 ngày từ ngày 7-15/10, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập xã Sơn Vy, Hội Khuyến học và các nhà trường trên địa bàn sẽ triển khai, thực hiện nhiều hoạt động hưởng ứng. Trong đó, Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập xã tăng cường mở các lớp bồi dưỡng, các lớp tập huấn nâng cao trình độ, hiểu biết cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thảo về khuyến học, xây dựng xã hội học tập tại các thư viện, nhà văn hóa. Các trường học trên địa bàn phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày sách tại thư viện, tổ chức chương trình thu gom, tặng sách và tổng kết khen thưởng những gương điển hình tiên tiến dạy tốt, học tốt, tổ chức hoạt động tốt…

      Thông qua các hoạt động của Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời nhằm nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo, tổ chức xã hội và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã về mục đích, ý nghĩa của nhiệm vụ xây dựng xã hội học tập, qua đó khuyến khích người dân chủ động học tập thường xuyên, liên tục, suốt đời, hướng tới xây dựng một xã hội học tập./.

Đức Thuận