Lâm Thao tập trung thu hoạch lúa vụ mùa

      Tranh thủ thời tiết thuận lợi bà con nông dân huyện Lâm Thao đang tập thu hoạch các diện tích lúa mùa đã chín để đảm bảo kế hoạch sản xuất cây trồng vụ đông.


      Với phương trâm “xanh nhà hơn già đồng” gia đình anh Phạm Văn Thành, xã Bản Nguyên cũng như hầu hết các gia đình khác trong xã đang tập trung huy động nhân lực, vật lực để thu hoạch các diện tích lúa đã chín. Anh Thành cho biết : Vụ mùa năm nay do có sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ đạo sản xuất của xã, từ khâu làm đất, gieo cấy, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh nên lúa vụ này cho năng suất khá, bà con nông dân cũng thấy phấn khởi. Riêng gia đình tôi cấy hơn 3 sào, hiện nay tranh thủ thời tiết thuận lợi gia đình tôi tập trung thu hoạch để triển khai trồng các loại cây vụ đông…

Anh Phạm Văn Thành, xã Bản Nguyên 

      Để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa cho bà con nông dân và giảm chi phí sản xuất, xã Vĩnh Lại đã họp bàn thống nhất với các chủ máy gặt trên địa bàn xã cùng thu mức phí 120 nghìn đồng/sào, đồng thời phân khu cho các chủ máy gặt dưới sự chỉ đạo của HTX, do vậy không có tình trạng mạnh ai nấy làm như trước.

      Ông Nguyễn Văn Cái xã Vĩnh lại chia sẻ: HTX đưa cơ giới hóa vào thu hoạch lúa rất tốt, thời gian thu hoạch nhanh hơn, giá thành rẻ hơn do vậy rất phù hợp cho việc thu hoạch của bà con nông dân…

Ông Nguyễn Văn Cái xã Vĩnh Lại

      Vụ mùa năm nay, huyện Lâm Thao gieo cấy gần 3 nghìn  ha lúa, trong đó tập trung chủ yếu là trà mùa sớm, bằng các giống lúa Khang dân, Hương thơm... Năng xuất ước đạt 60 - 65 tạ/ha. Vụ mùa năm nay người nông dân rất phấn khởi vì lúa được mùa hơn so với những năm trước. Việc thu hoạch lúa đã được bà con nông dân cùng với HTX dịch vụ nông nghiệp đưa các loại máy gặt đập liên hợp hiện đại vào thu hoạch, góp phần đẩy nhanh tiến độ sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩn, tiết kiệm chi phí đầu tư cho sản xuất, giải phóng sức lao động, nâng cao sức khỏe cho bà con nông dân.

Ông Lê Tùng Lâm - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện

      Ông Lê Tùng Lâm - Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện khẳng định: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đã tích cực tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động bà con nông dân tập trung thu hoạch các diện tích lúa đã chín, cùng với thu hoạch lúa bà con nông dân thực hiện tốt phương châm: Thu hoạch lúa đến đâu triển khai cày bừa làm đất gieo trồng cây rau màu vụ đông theo kế hoạch đề ra …

      Với tinh thần khẩn trương, bám sát thời vụ, Ban chỉ đạo sản xuất từ huyện đến cơ sở đang tích cực tuyên truyền vận động bà con nông dân khẩn trương thu hoạch các diện tích lúa đã chín, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để tập trung sản xuất vụ đông với mục tiêu đạt khá về cả 3 mặt diện tích, năng suất và sản lượng theo kế hoạch đề ra.

Hồng Vân