Lâm Thao tập trung trồng chăm sóc cây vụ đông

      Đến thời điểm này, huyện Lâm Thao đã cơ bản gieo trồng xong cây vụ đông. Huyện cũng đã hình thành được vùng chuyên canh cây trồng vụ đông phù hợp với điều kiện của từng địa phương, góp phần nâng cao thu nhập trên diện tích đất canh tác cho bà con nông dân.

      Vụ đông năm nay, gia đình chị Lê Thị Hiền, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao gieo trồng  trên 1 mẫu cây vụ đông, trong đó có gần 1 mẫu bí đỏ, còn lại là các loại cây cà chua, dưa hấu... Do được chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên toàn bộ diện tích cây trồng đều sinh trưởng phát triển tốt chuẩn bị cho thu hoạch. Theo dự kiến thu nhập từ cây rau màu vụ đông đạt 3 - 4 triệu đồng/sào. Chị Hiền cho biết: Vụ đông năm nay gia đình trồng khá nhiều hoa màu, đến nay sinh trưởng phát triển tốt, bắt đầu cho thu hoạch, gia đình tôi rất phấn khởi…


      Theo kế hoạch vụ Đông năm nay, toàn huyện Lâm Thao gieo trồng gần 1.000 ha cây trồng các loại, trong đó diện tích trồng bí trên 350ha, ngô gần 100ha, diện tích còn lại là trồng các loại rau màu ngắn ngày khác như: dưa chuột; cà chua ghép; khoai tây, khoai lang, dưa hấu, dua chuột… tập trung ở các xã Kinh Kệ, Bản Nguyên, Vĩnh Lại, Cao Xá, thị trấn Lâm Thao... Nhờ có sự chỉ đạo sát sao từ các phòng chuyên môn đến chính quyền cơ sở trong hướng dẫn nông dân tập trung chăm bón, phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ cây trồng nên các loại cây trồng vụ đông ở Lâm Thao đều sinh trưởng và phát triển tốt. Đến thời điểm này, một số loại cây rau màu bắt đầu cho thu hoạch.  Ông Lê Tùng Lâm,  Phó trưởng Phòng NN&PTNN huyện cho biết: Vụ đông năm nay UBND huyện đã ban hành kế hoạch, trong đó khuyến khích người dân trồng cây hoa màu truyền thống, giống cây hoa màu có giá trị kinh tế cao và gắn với liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con…


      Chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ đông có ý nghĩa quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế cho người sản xuất. Vì vậy sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền, các ngành chuyên môn trong việc hướng dẫn khoa học kỹ thuật, trồng, chăm sóc và liên kết bao tiêu sản phẩm đã và đang góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, tạo tiền đề cho một vụ đông thắng lợi .

Hồng Vân