Những ca khúc về quê hương Lâm Thao

 • Câu ca em hát Phú Thọ quê mình Thanh Hoa
 • Tứ Xã Quê Hương Tôi Hương Giang
 • Quê mẹ Hà Hoàn | Lâm Thao
 • Lâm Thao miền quê huyền thoại Cù Chí Cường |
 • Trường Tiên Kiên của em
 • Hợp Hải quê ta
 • Phú Thọ một khúc ca xanh
 • Phú Thọ quê em
 • Tiếng hát bên rừng cọ đồi chè
 • Tìm về lời ru
 • Về quê hương đất tổ
 • Đất với người trung du
 • Về Lâm Thao đi anh Cù Chí Cường | Mỹ Duyên
 • Tình Mẹ Sơn Dương Nguyễn Doãn Trường | Minh Thịnh