Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Chín- HĐND huyện khóa XVIII của đồng chí Nguyễn Xuân Tường - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện

      Sau 1,5 ngày làm việc tích cực, khẩn trương và trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân trong huyện, sáng ngày 19/12/2018, kỳ họp thứ Chín- HĐND huyện khóa XVIII đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra. Ban Biên tập Trang TTĐT huyện trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Nguyễn Xuân Tường - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND  huyện tại phiên bế mạc kỳ họp.

Đ/c Nguyễn Xuân Tường – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp

      Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

      Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện!

      Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong huyện!

      Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, HĐND huyện Lâm Thao khoá 18 đã hoàn thành chương trình làm việc của kỳ họp thứ Chín với nhiều nội dung quan trọng vừa được HĐND huyện thông qua.

      Tại kỳ họp, HĐND huyện đã dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, phân tích, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thu chi ngân sách, thực hiện kế hoạch đầu tư công, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019... Bên cạnh đó, HĐND huyện đã xem xét, cho ý kiến về báo cáo kết quả công tác năm 2018 của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND huyện, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện; đồng thời, nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri với HĐND và UBND huyện do Ban Thường trực UB MTTQ chuyển đến.

      HĐND huyện đã tiến hành phiên chất vấn đối với các thành viên UBND huyện. Những nội dung chất vấn đều là những vấn đề được nhiều đại biểu HĐND, cử tri và Nhân dân quan tâm. Các đại biểu được chất vấn và giải trình đã thể hiện trách nhiệm, giải trình làm rõ những vấn đề chất vấn, đưa ra được những giải pháp đối với những vấn đề còn tồn tại, cơ bản đáp ứng yêu cầu của đại biểu và cử tri.

      Trên cơ sở thảo luận, xem xét các báo cáo, HĐND huyện đã biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về phương hướng kinh tế xã hội, dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, dự toán thu, chi ngân sách địa phương; phuơng án phân bổ ngân sách cấp huyện, phân bổ các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước năm 2019; thông qua nội dung, chương trình các kỳ họp và hoạt động giám sát của Thường trực, các ban của HĐND huyện năm 2019 và xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu.

       Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

      Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện!

      Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong huyện!

      Kỳ họp thứ Chín là kỳ họp cuối năm 2018, cũng là kỳ họp có ý nghĩa sơ kết đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện của cả nhiệm kỳ. Qua việc xem xét, đánh giá cho thấy, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song kinh tế - xã hội của huyện năm 2018 và 3 năm qua vẫn tăng trưởng khá và đạt được những kết quả khả quan, các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu, tiến độ đề ra; công tác xây dựng nông thôn mới hoàn thành sớm mục tiêu kế hoạch; sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, diện tích lúa chất lượng cao, năng suất lúa tăng cao so cùng kỳ, sản xuất công nghiệp tăng trưởng ổn định, các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, an sinh xã hội và đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng, an ninh được giữ vững, công tác xây dựng chính quyền có nhiều đổi mới... là tiền đề quan trọng để hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ huyện lần thứ 29 đã đề ra.

      HĐNĐ huyện đánh giá cao sự điều hành quyết liệt và sát sao của UBND huyện, sự chủ động, nỗ lực, phối hợp hiệu quả của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện đã góp phần tạo nên những thành tích nổi bật của năm 2018 và 3 năm qua

      HĐND huyện ghi nhận những nỗ lực, trách nhiệm của UBND huyện, của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và các cơ quan chuyên môn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và đánh giá cao trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND, các ban của HĐND huyện trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

      Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu. Việc đa số những người được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt tín nhiệm với tỷ lệ cao, thể hiện sự tín nhiệm của đại biểu HĐND huyện. HĐND huyện đề nghị những người được lấy phiếu tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân giao phó.

       Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

      Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện!

      Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong huyện!

      Năm 2019 chúng ta có nhiều thuận lợi song cũng có không ít khó khăn thách thức, Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp. Trong thời gian tới, chính quyền các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo trong vận dụng và triển khai các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

      Một là: Tiếp tục tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyển mạnh sang sản xuất hàng hóa và liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm an toàn theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị sản phẩm, tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ công tác dồn đổi, tích tụ, tập trung đất đai tạo điều kiện thuận lợi để chuyển sang sản xuất hàng hóa và thu hút đầu tư vào sản xuất nông nghiệp. Trước mắt tiếp tục chỉ đạo tăng diện tích lúa chất lượng cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để sử dụng hiệu quả đất đai, nhất là đối với vụ mùa, vụ đông. Làm tốt công tác phòng bệnh cho cây trồng, vật nuôi, gia súc, gia cầm; phòng chống thiên tai...

      Đối với xây dựng nông thôn mới, cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đầu tư để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, nhất là các tiêu chí kém bền vững như tiêu chí về thu nhập, môi trường, xây dựng trường lớp học,.. làm tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, xây dựng môi trường cảnh quan sạch đẹp tại các khu dân cư, công tác xã hội hóa các nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới.

      Hai là, Thường xuyên theo dõi, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong khả năng của huyện để đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn. Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư của doanh nghiệp để sớm đi vào hoạt động; Phối hợp với các cơ quan của tỉnh, tăng cường công tác xúc tiến đầu tư vào huyện, khuyến khích thu hút các dự án có giá trị gia tăng cao, đóng góp nhiều cho ngân sách và không gây ô nhiễm môi trường, các dự án đầu tư vào sản xuất, chế biến các sản phẩm nông nghiệp....Chú trọng việc hỗ trợ, đào tạo nghề, đổi mới công nghệ để nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm làng nghề trên địa bàn.

      Ba là, Đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, sớm hoàn thành đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao để thu hút các dự án vào tư sản xuất kinh doanh; Tiếp tục rà soát, đề nghị xử lý đối với các dự án chậm tiến độ, không hiệu quả để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất đai; Tiếp tục đẩy mạnh huy động các nguồn lực, thực hiện tốt công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương để tạo nguồn vốn cho đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, từng bước phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện.

      Bốn là, Thực hiện đồng bộ các biện pháp xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, chống thất thu, quản lý thu; phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thuế và các địa phương, các cơ quan chức năng của huyện để  đảm bảo thu đúng, thu đủ và kịp thời, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch tỉnh giao. Quản lý chặt chẽ các khoản chi ngân sách Nhà nước đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi đầu tư phát triển.

      Năm,Tăng cường công tác quản lý đất đai và các hoạt động khai thác, chế biến, kinh doanh và sử dụng tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các vi phạm về đất đai, môi trường, lãng phí tài nguyên đất, nhất là tại các cụm công nghiệp, làng nghề, cơ sở sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm. Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến đất đai ở các địa phương.

      Sáu là, Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, giải quyết việc làm, các chế độ chính sách đối với người có công. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện nghiêm túc Đề án sắp xếp một số trường học công lập, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, giáo viên theo hướng đảm bảo cả về số lượng và cơ cấu giáo viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả, giáo dục của huyện. Đẩy mạnh thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

      Bảy là, Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực. Tập trung xử lý, giải quyết kịp thời đơn của công dân, không để vụ việc tồn đọng kéo dài, phát sinh phức tạp. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn quân nhân nhập ngũ, công tác luyện tập, diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. Tăng cường phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; quản lý chặt chẽ các hoạt động vui chơi giải trí, công tác phòng chống cháy nổ, quản lý hành lang giao thông.. để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế và đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

       Kính thưa các vị đại biểu khách quý!

      Kính thưa các vị đại biểu HĐND huyện!

      Thưa toàn thể cử tri và Nhân dân trong huyện!

      Kỳ họp thứ Chín tiếp tục có những đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND huyện và đã thành công tốt đẹp. Kết quả kỳ họp đã tạo niềm tin về sự đoàn kết, nhất trí để phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ của những năm tiếp theo và cả nhiệm kỳ 2016 - 2020.

      HĐND huyện ghi nhận sự tham gia tích cực, trí tuệ, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND; sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, của UBND và các cơ quan, tổ chức hữu quan trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức kỳ họp.

      Thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi xin trân trọng cảm ơn các các vị khách quý đã dành thời gian tham dự kỳ họp; cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND huyện, UB MTTQ huyện, các cơ thông tin, truyền thông, các đơn vị phục vụ và các cơ quan liên quan đã hoạt động trách nhiệm, hiệu quả; cảm ơn sự quan tâm, theo dõi, giám sát của cử tri và Nhân dân trong huyện đã góp phần vào thành công của kỳ họp.

      Chuẩn bị bước sang năm mới 2019, thay mặt Thường trực HĐND huyện, tôi xin kính chúc các vị đại biểu khách quý, các vị đại biểu HĐND huyện và toàn thể cử tri, Nhân dân trong huyện một năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

      Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ Chín, HĐND huyện khóa XVIII.

      Xin trân trọng cảm ơn!