Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ

      Sáng 26/6, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện Lâm Thao tổ chức hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” và Sơ kết 3 năm thực hiện thông tư 44 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập” cấp xã.


      Dự hội nghị có lãnh đạo Sở GD&ĐT và Hội Khuyến học tỉnh; đồng chí Cao Xuân Hải - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện; các ông, bà thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện;  Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các xã, thị trấn; lãnh đạo phòng GD&ĐT, Đài TT-TH huyện; đại diện các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập tiêu biểu trong huyện.

  • Đ/c Cao Xuân Hải- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện,
  • Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện phát biểu tại hội nghị

      Để triển khai có hiệu quả Quyết định 281 và thông tư 44, Hội Khuyến học huyện đã tham mưu với Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện tổ chức 03 hội nghị tập huấn cấp huyện, 03 hội nghị tập huấn cấp xã cho hơn 1000 lượt cán bộ; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nội dung và hình thức phong phú... Qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn về học tập suốt đời, học tập thường xuyên, hướng tới một xã hội học tập. Hội khuyến học đã phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở để tổ chức các chương trình hoạt động nhằm thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của trung ương, tỉnh và huyện. Việc điều tra, khảo sát, xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập được tập trung triển khai, nhận được sự hưởng ứng tích cực của các địa phương và đông đảo người dân. Đến nay, toàn huyện có gần 37.000 gia đình, 364 dòng họ, 199 cộng đồng, 75 đơn vị đạt danh hiệu “Học tập”. Thông qua phong trào học tập suốt đời, tổ chức Hội Khuyến học ngày càng phát triển, có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.


      Đối với việc triển khai thực hiện thông tư 44 của Bộ GD&ĐT, từ năm 2017 đến nay, huyện Lâm Thao đã triển khai đại trà tới tất cả các xã, thị trấn; công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện được Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập huyện triển khai thường xuyên và đánh giá xếp loại. Kết quả năm 2017 có 05 đơn vị xếp loại tốt, 9 đơn vị xếp loại khá; năm 2018 có 08 đơn vị xếp loại tốt, 6 đơn vị xếp loại khá.

      Nhân dịp này, Hội Khuyến học xã Kinh Kệ được BCH Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam tặng bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân, mô hình học tập được Hội Khuyến học tỉnh và huyện biểu dương, khen thưởng./.

Đức Thuận